Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Fra lørdag kveld til påske er brua over riksveg 80 stengt på grunn av vegarbeider. De som sykler og går kan passere.

- Nå skal vi fullføre arbeidene i tilknytning til brua og vegsystemet på nordsiden. Det innebærer at vi dessverre må stenge brua for kjørende trafikk fram til påske. De som sykler og går kan fortsatt passere, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø.

Hålogalandsgata blir altså stengt mellom Stormyrveien og Kirkeveien. Stormyrveien skal fortsatt være åpen for trafikk.

- Når arbeidene er ferdig har vi sykkelveg med fortau på hele brua, og Hålogalandsgata er koblet til den permanente rundkjøringen. Stormyra vil da framstå som ferdig for de som kjører på riksveg 80, sier Hegreberg.

Den nye firefeltsvegen på riksveg 80 under brua ble tatt i bruk 27. mars. Den midlertidige vegen ble samtidig stengt, og skal nå fjernes og tilbakeføres til jordbruksareal.

Videre arbeider i området

Utover våren og sommeren vil det bli lagt mer asfalt. Rundkjøringene skal utsmykkes, og det skal plantes grønt, busker og trær. Langs riksveg 80 skal sykkelvegen med fortau bygges ferdig, slik at de myke trafikantene kan ferdes hele strekningen Bodøelv–Thallekrysset uhindret av biltrafikken.

.

Brua skal kobles til den permanente rundkjøringen. Illustrasjon av ferdig anlegg (Statens vegvesen / Norconsult) Foto: Statens vegvesen / Norconsult
Aktuelt for fylke(r): Nordland