Tunnelen kan se ferdig ut når du passerer, men nå pågår det testing og justering av alt teknisk utstyr, både inne og utenfor.

De neste par månedene er satt av til å sjekke at alt utstyr i Bodøtunnelen fungerer som det skal. I dette inngår det sikkerhetsutrustning som blant annet nødtelefoner, brannslukkere, nødutganger, kameraer, lys, skilt, stengebommer og systemer for varsling, styring og kommunikasjon. 

- Dette er avansert utstyr som må testes, justeres og feilrettes hvis det er nødvendig. Vi må også være sikre på at alt fungerer stabilt før vi åpner tunnelen for trafikk, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø. 

Videre er det satt av tid til opplæring, både for de som skal drifte og vedlikeholde tunnelen, og for Vegtrafikksentralens operatører, som kan styre og overvåke den. Nødetatene skal også gjøre seg kjent og holde øvelser. 

- Når alt dette er gjennomført kan vi søke om sikkerhetsgodkjenning. Testperioden er nettopp startet, så det er for tidlig å sette noen åpningsdato, men målet er å åpne for trafikk i løpet av april, sier Hegreberg. 

Om Bodøtunnelen 

Bodøtunnelen er 2,8 km og går mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Tunnelen har to løp som begge har to kjørefelt. Fartsgrensen blir 80 km/t. Noe av utstyret i og ved tunnelen: 

 • 48 nødstasjoner med telefon og brannslukkere
 • 13 havarinisjer
 • 12 nødutganger mellom tunnelløpene
 • Vanlig belysning og evakueringslys
 • 77 kameraer
 • 30 ventilatorer
 • Overvåking av gassnivå
 • Oppsamlingsbasseng, pumper og renseanlegg
 • Muligheter til å informere bilister via radio
 • Kjørefeltsignaler
 • Variable fartsgrenseskilt
 • Stengebommer og skilt som varsler stengt tunnel og omkjøring
 • Styrings- og kommunikasjonssystem for nødetatene og Vegtrafikksentralen
 • DAB og mobildekning
Nå testes utstyret i og utenfor Bodøtunnelen. Her er vi på Hunstadmoen. Foto: Torbjørn Braset, Statens vegvesen
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland