Nå skal skolebarna gå og sykle til skolen, og da er det viktig at også de myke trafikantene viser hensyn til hverandre.

 - For alle som ferdes i trafikken er det viktig å følge med på det som rører seg. Det gjelder ikke bare der bilene kjører, men også på gang- og sykkelvegene, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø.

I riksveg 80-prosjektet er noen av de nye gang- og sykkelvegene delt i en fortausdel og en sykkelveg, som mellom Bodøelv og Thallekrysset. Dette skal gjøre det tryggere for alle de myke trafikantene. 

- Vi ber om at de som går bruker fortauet, mens de som sykler må tilpasse farten etter forholdene. Vær ekstra oppmerksom ved alle underganger og kryssinger. Der blir det fort større fart enn ellers fordi alle har nedoverbakke. Vis hensyn til hverandre, og legg spesielt merke til de yngste trafikantene.

Thallekrysset

I Thallekrysset forventes mer skolebarntrafikk enn ved øvrige underganger. Det er også begrenset sikt til undergangen under riksvegen. Det krever ekstra varsomhet.  

-  Syklistene har gjerne god fart inn mot krysset, men i dette området er de helt nødt til å sette ned hastigheten. Fotgjengerne må se seg om når de går ut av fortausdelen. Vi kommer til å følge med her den nærmeste tida, og så vil vi vurdere om det er behov for ekstra tiltak for en tryggere ferdsel, sier Hegreberg.

Fortauet og sykkelvegdelen vil bli merket, slik det er gjort for eksempel ved undergangen i Olav V gate.  

Undergang i Olav V gate. Foto: Ole Wiggo Nerva, Statens vegvesen
 

 

Thallekrysset. Merking kommer. Foto: Lars Christensen, Statens vegvesen.

Sykkelveg med fortau langs riksveg 80. Foto: Torbjørn Braset
Aktuelt for fylke(r): Nordland