Kristiansund: Arkeologiske registreringer

— Fra ca. 20. mai til 1. juli skal det gjøres arkeologiske registreringer i forbindelse med planleggingen av ny rv. 70 mellom Seivikakrysset og kontrollplassen på Nordlandet i Kristiansund.

Kristiansund: Seismiske undersøkelser

— I forbindelse med planlegging av tunnel mellom Vikansvingen og rundkjøringen ved Nordsundbrua på rv. 70 skal det gjøres seismiske undersøkelser langs framtidig tunneltrasé fra 31. mars til 4. april.

Kristiansund: Planprogram på høring

— Planprogrammene for rv. 70 Seivikakrysset-Vikansvingen og Vikansvingen-kontrollplassen på Nordlandet er ute på høring. Planene er en del av bypakken for Kristiansund.