Tirsdag 28. mai ble det avholdt møte mellom Statens vegvesen og alle berørte boligeiere i Bypakke Kristiansund.

Med på møtet var også nåværende leder av styringsgruppa Linda Dalseg Høvik og tidligere medlem av styringsgruppa Stig Anders Ohrvik (nå leder av Samferdselsutvalget i Kristiansund kommune).

På møtet kunne ble det informert om videre fremgang i prosjektet, og at saken i juni blir oversendt til Samferdselsdepartementet for Ekstern kvalitetssikring (KS2). Etter fullført KS2 vil det bli utarbeidet en bompengeproposisjon som skal behandles i stortinget, og forhåpentligvis bli vedtatt i det siste stortingsmøtet før sommeren 2025. 

Skulle bompengeproposisjonen bli vedtatt som planlagt, starter arbeidet med innløsning av eiendommer i august 2025. Vegvesenet vil da ta kontakt med berørte boligeiere, i tillegg til at det sendes ut et informasjonsskriv i posten. 

Når faglig grunnlag er ferdig behandlet i fylkestinget og oversendt til departementet, kan vi ikke forvente ny informasjon før saken har blitt vedtatt i Stortinget. 

Presentasjoner fra møtet

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal