Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Bystyret i Kristiansund vedtok 19. juni Statens vegvesen sitt forslag for en redusert bypakke.

Vedtaket er et intensjonsvedtak og gir Statens vegvesen et mandat til å jobbe videre med bypakken.

Opprinnelig var det planlagt en større pakke på 2,5 milliarder, men prosjektet ble ikke prioritert i Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Statens vegvesen omprioriterte derfor 250 millioner fra programområdemidlene i Handlingsprogrammet for å likevel få til en bypakke i Kristiansund. Utkastet vi la fram høsten 2017 fikk ikke flertall. Statens vegvesen har derfor utarbeidet et nytt grunnlag for bypakken, som ble godkjent i formannskapet 12. juni og i bystyret 19. juni.

Veien videre
Nå som vi har fått et intensjonsvedtak skal vi fullføre reguleringsplanene for de ulike prosjektene. Selv om kommunen har gjort et intensjonsvedtak, skal de fortsatt være med på å bestemme det endelige innholdet i bypakken og godkjenne reguleringsplanene. Da blir også innbyggerne involvert og de kan komme med innspill. Samtidig skal vi lage et faglig grunnlag og en bompengesøknad.

- Vi håper å kunne starte anleggsarbeidet i 2022, men det avhenger av når vi får bevilgninger, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Hva er målet med bypakken?
Målet med bypakken i Kristiansund er å løse de trafikale utfordringene i byen, og få flere til å sykle, gå eller reise kollektiv i stedet for å kjøre bil. Bypakken skal derfor tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.

Hva består bypakken av?
Statens vegvesen foreslår en redusert bypakke til mellom 850 og 1 200 millioner kroner, avhengig av hvilke løsninger som blir valgt.

Hovedelementet i bypakken for Kristiansund er strekningen rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen, som er en veg som er dårlig for alle. Det er ofte lange køer både på hovedvegen og sidevegene, det er vanskelig å sykle og gå, og mange naboer har vegen nesten på trappa.  

- Vi planlegger en ny firefeltsveg med kollektiv- og sambruksfelt med parallell gang- og sykkelveg. Det vil løse de trafikale utfordringene vi har i dag, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

I Rensvikområdet er det et T-kryss som gir trafikale utfordringer.

- Vi planlegger å erstatte krysset med en rundkjøring. Vi skal også få en sikrere kryssing av riksveg 70 med ny gang- og sykkelveg på Rensholmen, undergang på Rensvik og bru ved Rensvikkrysset.

Det samme problemet finner vi også ved Trollsvingen/Røsslyngvegen. Der skal et T-kryss erstattes med en ny rundkjøring, og en undergang skal gi sikker kryssing av vegen.

Kristiansund kommune vedtok også at det skal utredes om gratis Sundbåt og utvidelse av parkeringshus og parkeringsplasser ved Sundbåtkaiene kan inngå i bypakken.

Hva koster bypakken?
Bypakken vil koste mellom 850 og 1 200 millioner kroner. Statens vegvesen bidrar med 250 millioner kroner, og resten blir bompenger. Bompengesatsen blir mellom 15 og 20 kroner, og nedbetalingen blir under 15 år.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal