Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag og torsdag denne uken møtte Statens vegvesen grunneiere og andre som blir berørt av reguleringsplanen for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen.

Onsdag kveld ble det arrangert et åpent informasjonsmøte på Nordlandet ungdomsskole. Presentasjonen fra dette møtet er tilgjengelig for nedlastning nederst på denne siden, se under «Last ned».

På dagtid onsdag og torsdag hadde vegvesenet medvirkningsmøter med næringsaktører og berørte grunneiere.

- For å få en best mulig reguleringsplan er det viktig at så mange som mulig er involvert og medvirker i prosessen. De enkeltvise møtene med grunneiere er viktig for å kunne vurdere de enkelte sine behov og ønsker før den endelige planen blir vedtatt, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer: Alternativ 1 med tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig innen høringsfristen 23. mars 2020.

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal