Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 26. februar kl. 18.00 arrangerer Statens vegvesen et orienteringsmøte om reguleringsplanen for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen.

Møtet finner sted på Nordlandet ungdomsskole.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer: Alternativ 1 med tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

I forbindelse med høringen blir det åpne kontordager på Kristiansund trafikkstasjon 27. og 28. februar. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet på onsdag.

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig innen høringsfristen 23. mars 2020.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal