Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Norsk Saneringsservice AS for riving og fjerning av til sammen 18 bygninger på åtte boligeiendommer i Molde, Kristiansund og Ørsta.

Kontrakten har en verdi på 1,47 millioner kroner eks.mva.

Arbeidet skal utføres i forbindelse med vegprosjektene E39 Lønset-Hjelset i Molde og rv. 70 Rensvikkrysset–Rensvikholmen i Bypakke Kristiansund. Det skal også rives ett hus i Ørsta som står for nærme dagens E39.

- Eiendommene som skal rives i tilknytning til de to vegprosjektene har utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan. De er innløst og må fjernes fordi de ligger i den nye vegtraseen eller for nærme den nye vegen som skal bygges, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Tilbydere og tilbudssummer

Anskaffelsen ble lyst ut i sommer, og da fristen gikk ut 20. august hadde følgende leverandører levert tilbud:

Entreprenør

Tilbudssum i kr eks. mva.,

inkl. mannskap og maskintimer

Norsk Saneringsservice AS2.294.988
AF Decom AS2.764.075
EN Entreprenør AS3.278.400

Alle leverandørene var kvalifisert til oppdraget.

Skal gjennomføres før 1. desember

- Kontrakten ble tildelt Norsk Saneringsservice AS, som hadde den laveste prisen i konkurransen. Vi er godt fornøyde med at vi nå har inngått kontrakt med en entreprenør som har solid kompetanse på riving og sanering av hus, sier Brudeseth.

Det er utarbeidet egne miljøsaneringsbeskrivelser for alle eiendommene, og alt skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Det er entreprenøren selv som vil stå for alt arbeidet knyttet til riving og sanering av bygningene.

Fristen for ferdigstillelse er 1. desember 2020.

 

Kontrakten ble signert av Halgeir Brudeseth (prosjektleder i Statens vegvesen) og Agnar Haugen (avdelingsleder i Norsk Saneringsservice AS).
Kontrakten ble signert av Halgeir Brudeseth (t.v., prosjektleder i Statens vegvesen) og Agnar Haugen (avdelingsleder i Norsk Saneringsservice AS). Foto: Anniken Westad
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal