Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bystyret i Kristiansund vedtok 27. august at nye rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen vil gå som veg i dagen ved Kråkhaugen.

Forslaget til reguleringsplan ble oversendt Kristiansund kommune for sluttbehandling med to alternativer: Alternativ 1 med tunnel og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

Da planforslaget var ute på høring fra 10. februar til 23. mars i år, hadde Fylkesmannen i Møre og Romsdal innsigelse til alternativ 2 av hensyn til friluftsliv og barn og unges interesser. Det var dette alternativet Bystyret i Kristiansund vedtok da de behandlet saken 27. august.

Siden Fylkesmannen i Møre og Romsdal har innsigelse mot alternativ 2, skal det nå gjennomføres mekling mellom Kristiansund kommune og Fylkesmannen om planvedtaket som er fattet for rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen.

- For Vegvesenet sin del avventer vi nå resultatet fra meklingen mellom kommunen og Fylkesmannen. Dersom denne fører til at innsigelsen blir trukket, vil kommunen sitt vedtak fra 27. august bli stående - siden kommunen har myndighet til å egengodkjenne planer som ikke har innsigelser, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Dersom meklingen ikke fører til enighet og innsigelsen blir opprettholdt, vil saken gå til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet. Det vil da være opp til departementet å avgjøre om innsigelsen skal tas til følge eller om kommunens vedtak blir gyldig. 

  • Plandokumentene for begge alternativene er tilgjengelig for nedlastning nederst på denne siden (se under "Last ned"). 
Oversiktsillustrasjon som viser nye rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen.
Bystyret i Kristiansund har vedtatt at nye rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen skal gå som veg i dagen ved Kråkhaugen. Siden Fylkesmannen i Møre og Romsdal har innsigelse mot dette alternativet, må det gjennomføres mekling mellom Fylkesmannen og kommunen. Foto: Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal