8 minutter mellom konsept 2 og 3

— Mellom Sandtorg og Evenes flyplass er det beregnet 8 minutters forskjell i kjøretid på konsept 2 og konsept 3.

Samferdselsministeren får overlevert to KVUer

— Tirsdag 31. januar besøker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) Nord-Norge og får overlevert konseptvalgutredningene (KVU) for henholdsvis E6 Mørsvikbotn - Ballangen og E10/rv. 85 Evenes - Sortland.