Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mottok i dag den endelige rapporten for KVU E10/rv. 85 Evenes-Sortland.

Statens vegvesen anbefaler konsept 2, som innebærer utbygging av dagens veger til vegnormal standard og innkorting av E10 mellom Gullesfjordbotn og Fiskfjord. Konseptet innebærer en ny tunnel på 6 kilometer mellom Kanstadbotn og Fiskfjord. 

Konseptet har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning.

19 kilometer kortere
Avstanden fra Lofoten og Vesterålen til Harstad, Evenes flyplass og Narvik reduseres med ca. 19 kilometer.

3,1 milliarder kroner
Kostnadene for anbefalt konsept er beregnet til 3,1 milliarder kroner.

Tre konsepter vurdert
Konsept 1: Utbygging i dagens korridor
Konsept 2: Innkorting Kanstadbotn-Fiskfjord
Konsept 3: Innkorting Kanstadbotn-Fiskfjord og Sandtorg-Evenes flyplass

Videre fremdrift
Rapporten er nå overlevert Samferdselsdepartementet. Den er sendt ut på høring, med frist 1. mai 2012, og skal gjennom ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger endelig konsept.

Kontakt
Torbjørn Naimak, regionvegsjef Region nord
Mobil: 901 89 845
 

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark