Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Konseptvalgutredningen (KVU) for E10/rv. 85 Evenes-Sortland er sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. mai.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende konseptvalgutredningen på høring til regionale og lokale myndigheter samt andre interessenter.

Høringsfristen er satt til 1. mai 2012

Høringsuttalelser bes merket “KVU Evenes-Sortland” og sendes til:

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Eller til e-post:

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark