Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet har fulgt Vegvesenets anbefalinger.

Samferdselsdepartementet har fastsatt at alternativ 2 og 3 skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av E10 - rv 85 Evenes - Sortland.  

- Jeg er godt fornøyd med at beslutningene er kommet og tilfreds med at departementet har fulgt våre anbefalinger. Dette åpner for å jobbe videre med en viktig vegrute. Men hvordan dette skal finansieres skal vi se på når vi får Nasjonal transportplan, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Alternativ 2 og 3

  • Alt 2:  Innkorting  Kanstadbotn – Fiskfjord, som blant annet innebærer 6 km tunnel.
  • Alt 3:  I tillegg til innkorting av Kanstadbotn – Fiskfjord innebærer dette alternativet ny kryssing av Tjeldsundet med ny undersjøisk tunnel. Som premiss for behandlingen er det en forutsetning at kryssing av Tjeldsundet først kan være aktuell når innkorting Kanstadbotn – Fiskfjord er ferdig bygget (alternativ 2).
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark