Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler at ny trasé av E134 mellom Gvammen og Vågsli går i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134.

Prosjektleder Morten Ask presenterte fredag 2. september Vegvesenets anbefaling. Foto:Tor Arvid A. Gundersen
Morten Ask, prosjektleder

Dette vil gjøre vegen 35 km kortere, og vil kunne korte ned reisetiden med mer enn 50 minutter. For å motvirke negative virkninger for viktige tettsteder langs dagens trasé, anbefales det at viktige riksveger og fylkesveger i prosjektområdet rustes opp, slik at god tilkopling blir ivaretatt.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned under:

Mostøyl ved Dalaåi
Statens vegvesen anbefaler at E134 legges i ny korridor fra Gvammen i Hjartdal til Rauland i Vinje. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark