Artikkelen er fra 2010, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund – Bergsøya, som er et av tre KVU-konsept på strekningen E39 Skei i Jølster (S og F) til Liabø i Halsa kommune.

Målet for KVU-arbeidet er å kartlegge behov og avklare aktuelle konsept for et framtidig transportsystem mellom Ålesund og Bergøya i Gjemnes kommune.

Sentrale hovedspørsmål som KVU skal svare på er:

  • Avklare transportbehov på strekningen Ålesund (rundkjøringa i Breivika) - Bergsøya
  • Avklare mål og krav til transportsystemet.
  • Framstille ulike konsept for transportsystemet der ferjefrie fjordkryssinger inkluderes i konseptvurderingene.
  • Avklare løsninger for kollektivtransport.
  • Avklare mulige fellesløsninger med E136 (forbindelsespunkt E39 – E136).
  • Avklare påvirkningen til Fv64 Molde – Åndalsnes (Langfjordtunnelen).
  • Avklare trafikk til og fra Molde samt vurdering av gjennomgangstrafikken (ny innfartsveg).

Forslag til tiltak skal rettes mot et langsiktig tidsperspektiv på omlag 30 år, og kortsiktige løsninger med fire til tiårs perspektiv.

Et sentralt element i KVU-prosessen er planverkstedet. Aktuelle kommuner på strekningen, politikere, fylkeskommunen, organisasjoner, næringsliv mfl. er invitert til å delta og komme med sine innspill.

Planverkstaden blir gjennomført på Rica Seilet Hotell i Molde tirsdag 28. og onsdag 29. september 2010

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal