Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Mørsvikbotn-Ballangen ble sendt ut på høring i begynnelsen av februar. Innen fristen 1. mai var det kommet 11 innspill.

KVUen skisserer fem ulike konsepter, hvor Statens vegvesen anbefaler konsept 1.

Rapporten har vært på høring til regionale og lokale myndigheter samt andre interessenter, og innen fristen var det kommet inn 11 høringsuttalelser.
 
Videre fremdrift
KVUen er allerede overlevert Samferdselsdepartementet. Nå skal høringsuttalelsene oppsummeres og kommenteres av Statens vegvesen, for deretter å sendes til Samferdselsdepartementet.

I mens er det satt i gang en ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVUen.

Når de ulike rapportene er ferdig vil Samferdselsdepartementet basere sin innstilling på KVUen, KS1-rapporten og høringsuttalelsene. Deretter er det opp til regjeringen å velge endelig konsept


Kontakt:

Sven-Arne Moen, prosjektleder
Telefon: 75 55 28 47
Mobil: 91 81 57 35
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Nordland