Samferdselsdepartementet har fulgt vegvesenets anbefalinger.

Samferdselsdepartementet har fastsatt at alternativet ”Utbygging i dagens korridor med ferje” skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av den 125 kilometer lange strekningen i Nordland.

Fjerner flaskehalser
Mulig innkorting av ferjesambandet Bognes - Skarberget og bedre ferjetilbud inngår i alternativet. Utbyggingen vil blant annet fjerne en rekke flaskehalser for tungtrafikken. Beregnet kostnad er 4,7 milliarder kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med at beslutningen er kommet og tilfreds med at departementet har fulgt vår anbefaling. Dette åpner for å jobbe videre med en viktig vegrute. Hvordan dette skal finansieres skal vi se på når vi får Nasjonal transportplan, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Aktuelt for fylke(r): Nordland