Artikkelen er fra 2010, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer til idéverksted for konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppland grense-Jaktøya (Melhus) på Skifer Hotel i Oppdal mandag 22. til tirsdag 23. november.

Et sentralt element i KVU-prosessen er idéverkstedet der vi inviterer kommuner, fylkeskommunen, regionale statsetater, organisasjoner og næringsliv mfl. til å komme med sine innspill.

På verkstedet vil det først bli lagt opp til korte introduksjoner, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner om behov og mål, samt finne de løsningene (konseptene) som ivaretar disse. Det skal utarbeides en egen rapport fra verkstedet, som sendes til aller verksteddeltakere. Resultatet fra verkstedsamlingen vil være et viktig bidrag i videre analysearbeid.

Programmet finner du nederst i denne artikkelen.

Idéverkstedet er åpent for media.

Tid og sted:

  • Verkstedet arrangeres på Skifer Hotel i Oppdal.
  • Oppstart mandag 22. november kl. 10.15. Avslutning for dagen er ca. kl. 18.00. Middag med kveldsprogram starter kl. 19.00.
  • Oppstart tirsdag 23. november kl. 08.45. Avslutning kl. 15.30.

Har du spørsmål knyttet til idéverkstedet?

Ta kontakt med prosjektleder Jill Hammari Sveen, e-post: , tlf: 916 41 253.

Om KVU

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) på strekningen mellom Oppland grense og Jaktøya (Melhus). Utredningen skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) før resultatet legges fram for regjeringen. KVU/KS1-dokumentene er viktige innspill i arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023

KVU er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter og løse behovene på (konsepter). Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på, og beslutte om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, ev. reguleringsplan).

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag