Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen (KVU) E6 Oppland grense-Jaktøyen og rv. 3 Hedmark grense-Ulsberg er nå ferdig. Kvalitetssikrerne mener utredningen er god.

Metier og Møreforskning har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen på oppdrag fra Finansdepartementet. I sin rapport skriver de at de «mener at det er gjennomført en god konseptvalgutredning og at fremlagte KVU generelt gir et godt underlag for beslutning om utvikling av vegsystemet sør for Trondheim grense i Sør-Trøndelag.»

– Samferdselsdepartementet arbeider nå med å sammenfatte KVU-rapporten, høringsmerknadene og rapporten fra de eksterne kvalitetssikrerne til et beslutningsgrunnlag for regjeringens valg av konsept på utredningsstrekningen, sier Jon Arne Klemetsaune i Statens vegvesen.

Det foreligger allerede planer for noen strekninger, som samsvarer bra med det konseptet som anbefales i KVU-en og kvalitetssikringsrapporten. Når Regjeringen har tatt sin beslutning, kan planarbeidet fortsette for å fastsette traseene i detalj.

– Strekningene kan utbedres/bygges om når bevilgninger gis i henhold til prioriteringer i Nasjonal transportplan og årlige statsbudsjett. Dersom det blir lokal enighet kan utbedringene antakelig forseres ved hjelp av delvis finansiering med bompenger, sier Klemetsaune.

Omlegging forbi Oppdal sentrum vil starte i 2013 og forbi Soknedal sentrum antakelig i 2014.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag