Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 20. februar 2012 mottok statsråd Magnhild Meltveit Kleppa konseptvalgutredningen E6 Oppland grense - Jaktøya og Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg.

Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag