Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Konseptvalgutredningen for E6 Oppland grense–Jaktøya og rv. 3 Hedmark grense–Ulsberg er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Høringsfristen er satt til 30. april 2012

KVU-rapport med fagrapporter og høringsberevet lagt ut som vedlegg til denne siden. 

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 30. april 2012 til

  • Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller

Alle høringsuttalelser bes merket ”KVU Oppland grense - Jaktøya”.

Spørsmål om KVU-rapporten kan rettes til:

  • prosjektleder Jon Arne Klemetsaune på
  • e-post:
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag