Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 27. juni var det markering av at tiltak 6 og 7 i Førdepakken er ferdig.

I krysset mellom E39 og fv. 609 er det etablert lysregulering og bygd høgresvingefelt på Halbrendsbrua, og langs fv. 609 frå Halbrendsbrua til Steinen er det bygd fortau.

Aktuelt for fylke(r): Vestland