Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Forslagene til framtidige transportløsninger for Helgeland presenteres for fylkesrådet i Nordland 9. februar.

Da legger Statens vegvesen fram Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega.

Det er Nordland fylkesting som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidige transportløsninger. Den endelige utredningen med anbefalinger offentliggjøres samtidig som den legges fram for fylkesrådet mandag 9. februar.

Statens vegvesen har tidligere presentert nøkkeldata og foreløpige vurderinger på et dialogmøte der representanter for berørte kommuner og fylkesrådet deltok.

Aktuelt for fylke(r): Nordland