Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Seks tunnel- og brualternativer på Helgeland skal utredes og kostnadsberegnes før Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidige transportløsninger på Helgeland.

Konseptene det skal arbeides videre presenteres for Helgeland regionråd torsdag 19. juni og for Sør-Helgeland regionråd 20. juni.

Konsepter Dønna-Herøy

Statens vegvesen vurderer fire forskjellige alternativer for forbindelse mellom Herøy/Dønna og fylkesveg 17, hvorav tre vil knytte øykommunene til fastlandet.

  • Flytebru mellom Dønna og Sandnessjøen
  • Fylling/bru fra Sør-Herøy, via Husvær/Brasøya og Austbø til Alstahaug
  • Undersjøisk tunnel fra Nord-Herøy til Alstenøya
  • Nytt fergesamband mellom Sandnessjøen og Skorpa, med videre bruforbindelse til Dønna.

Alle fire alternativene forutsetter opprusting av fylkesveg 828 mellom Herøy og Dønna, og her kan flere ulike traseer være aktuelle.

Konsepter Brønnøysund-Sandnessjøen.

For fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Tjøtta skal tre konsepter utredes videre.

  • Nytt fergesamband fra Forvik til Mindlandet med tunnel videre til Tjøtta.
  • Undersjøiske tunneler fra Horn til Høyholm, bru over Vistenfjorden, tunnel Stokka-Tro-Mindlandet og tunnel Mindlandet-Tjøtta.
  • Direkteferge mellom Horn og Tjøtta vurderes også som et alternativ for å korte reisetida mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

Konsept Vega

I konsept Vega er det foreslått et nytt fergeleie på Hamnøya og bru derfra til fastlandet. Dette vil ikke gi kortere reisetid, men mulighet for bedre fergefrekvens.

Videre arbeid

Statens vegvesen mener alle disse alternativene er teknisk gjennomførbare. Den videre utredningen og kostnadsberegningen vil danne grunnlaget for hvilke løsninger Statens vegvesen vil anbefale når konseptvalgutredningen (KVU) for denne delen av Helgeland er ferdig i løpet av året. Det er Nordland fylkeskommune som har bestilt utredningen og som skal behandle denne politisk.

Skrinlagte alternativer

Statens vegvesen har også valgt å skrinlegge noen mulige alternativer. Dette gjelder en bruløsning over Stokkafjorden via Rødøya til Mindlandet/Tjøtta.

De lengste tunnelforbindelsene under Alstenfjorden vil heller ikke bli utredet videre. Det betyr at en eventuell tunnel under Alstenfjorden vil gå fra Nord-Herøy. Undersjøiske tunneler fra Sør-Herøy eller fra Dønna til Alstenøya vurderes ikke som aktuelle. Det samme gjelder tunnelforbindelse mellom Dønna og Leirfjord.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland