Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune skal i samarbeid med Tokke og Valle kommuner lage en detaljreguleringsplan for deler av fylkesveg 45.

Vegen mellom Dalen og Valle er spesielt skredutsatt ved Lauvåsnuten, Voilen og Ullsteinskredene, hvor det ikke er sikringstiltak. Planens målsetting er tryggere ferdsel vinterstid, og bedre omkjøringsmulighet for riksveg 9. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en fanggrøft til snøskred og iskjøving/ isras. Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoller for skred mellom fjell og vegen.

Vei:
Fv. 45
Fase:
Planfase
Kommuner:
Valle, Tokke
Fylker:
Agder, Vestfold og Telemark

Rassikring fv. 45 Lavuåsnuten–Voilen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert:

Gå videre