Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen er i gang med arbeidet med å utrede kryssing av Hadselfjorden.

I februar ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Hadselfjorden. Utgangspunktet er å se på muligheten for å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen med en fast forbindelse over fjorden. I dag er det ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl.

Utredningen skal se hele transportsystemet i sammenhengen og vurdere utviklingsmulighetene i Lofoten og Vesterålen. Både veg, ferje og lufthavnstruktur er tema, i tillegg til andre regionale virkninger.

Utredningen skjer i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, som har ansvaret for vegsambandet mellom Lofoten og Vesterålen. Det vil også være et fylkeskommunalt ansvar å realisere en eventuell fastlandsforbindelse.

Statens vegvesen jobber nå med et notat om utfordringene for denne utredningen. På bakgrunn av dette vil Samferdselsdepartementet fastsette et endelig mandat for arbeidet.

31. mai skal det holdes dialogmøte på Stokmarknes med kommuner og andre offentlige myndigheter. Til høsten vil politikere, næringsliv og andre transportbrukere bli invitert til ideverksted for å komme med innspill til det videre arbeidet. Selve utredningsarbeidet ventes å ta rundt ett år.

Nils Petter Rusånes er prosjektleder for den nye konseptvalgutredningen. Han hadde også ansvaret for konseptvalgutredningen for E10 gjennom Lofoten, som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland