Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Over 30 deltakere la hodene i bløt og tenkte høye tanker da Statens vegvesen inviterte til idéverksted i forbindelse med planleggingen av KVU Hadselfjorden.

Verkstedet ble arrangert 25. oktober på Stokmarknes, og er en del av arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) om framtidig kryssing av Hadselfjorden, som Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede.

Planleggingen har vært i gang en stund allerede og mandag 24. oktober fikk Statens vegvesen mandatet fra Samferdselsdepartementet. Dette mandatet sier noe om hva som skal gjøres, hvor omfattende utredningen skal være også videre.

Høye og lange tanker
På et idéverksted skal det være lov å tenke høyt og langt, uten å ta hensyn til dagens begrensninger. I invitasjonen var det gitt noen stikkord: Hvordan vil Lofoten og Vesterålen se ut om 30 år? Vil fiskeri og turisme være like viktig som i dag? Vil all transport foregår med sykler og førerløse biler?


Til samlingen var det invitert utvalgte representanter for samfunns- og næringsliv i Lofoten og Vesterålen og blant deltakerne var det ordførere og andre representanter for kommunene i Lofoten og Vesterålen, representanter for næringslivet inkludert egne representanter for reiselivsnæringa, fiskeindustrien og leverandører til oljeindustrier. Fra organisasjoner deltok representanter fra Nord universitet, videregående skoler og Helse Nord.

I løpet av en hel dag jobbet gruppene seg gjennom ulike gruppeoppgaver, og alle innspillene er notert ned og tas med videre i en rapport beskriver det som kom fram på ideverkstedet.

Fra ideverkstedet på Stokmarknes
Fra idéverkstedet på Stokmarknes. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland