Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger opp til bred medvirkning i utredningen om framtidig Hadselfjordforbindelse.

Elleve ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms har meldt at de vil være til stede på det første dialogmøtet tirsdag 31. mai. I tillegg deltar rådmenn og representanter for fylkeskommunen, fylkesmannen, regionråd, Kystverket og Avinor. Møtet holdes på Stokmarknes.

Medvirkning

- Vi er opptatt av å få en bred medvirkning, der vi involverer kommuner, transportbrukere og andre interessenter. Målet er å få best mulig kunnskapsgrunnlag før vi skal komme med våre faglige anbefalinger til politikerne, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I februar ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Hadselfjorden.

- Dette er et tema som opptar mange. Derfor ser jeg fram til å arbeide med en faglig utredning, der vi vurderer alternative løsninger for framtida. Utredningen vil handle om mye mer enn veg. Oppdraget vi har fått går ut på å vurdere forbindelsen over Hadselfjorden i et bredt samfunnsperspektiv, der både luftfart og annen transport inngår, i tillegg til andre regionale virkninger, sier Torbjørn Naimak.

Framdrift

Etter dialogmøtet vil Statens vegvesen utarbeide et utfordringsnotat, som tar for seg aktuelle problemstillinger og mål for utredningen, samt foreslå framdriftsplan for arbeidet. Med bakgrunn i dette vil Samferdselsdepartementet fastsette mandat for utredningen.

Utredningen skjer i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, som har ansvaret for vegsambandet mellom Lofoten og Vesterålen. Det vil også være et fylkeskommunalt ansvar å realisere en eventuell fastlandsforbindelse. Selve utredningsarbeidet ventes å ta om lag ett år.

Aktuelt for fylke(r): Nordland