Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

- Det er vår framtid vi snakker om. Hvis ingen kjører gjennom Eidfjord, vil det heller ikke bli noen jobber der til oss

Katrine Riber Garen (17) er på Verkstedet for KVU Rv 7./ rv. 52 Gol-Voss fordi hun er leder av ungdomsrådet i Eidfjord kommune.  Hun er den desidert yngste på verkstedet. En liten stemme som ber om ordet og sier høyt:

En av hundre

- Det er en ting ingen har sagt noe om, nemlig ungdommen. Den er viktig, det er den som er framtida, ytret hun i forsamlingen.  Til Vegveven er hun mer bestemt, hun går videre i sin forklaring om hvorfor det er viktig at hun som leder av Ungdomsrådet i  Eidfjord har tatt turen over Hardangervidda for å være en av de rundt 100 deltagerne på verkstedet.

- Jeg er vel litt samferdselsnerd, synes samferdsel er veldig interessant. Men det er helt sant, det er veldig viktig at rv. 7 blir valgt. Ikke bare er det viktig at vi får god veg slik at flere kommer til oss, det er også viktig for oss  når vi skal andre steder. Katrine synes hun lærer mye av å være en del av samarbeidsgruppa i KVU-arbeidet. Uten å nøle sier hun at hun føler at hennes stemme blir hørt.

Hurtigtogsfart

KVU-arbeidet går i hurtigtogsfart. Sjelden er deadline bare vel et halvt år unna når en KVU blir begynt på. Derfor går det også unna. Mest mulig på kort tid, men samtidig ikke så mye at noe drukner.

- Hun er vel også kanskje den eneste av oss her som får oppleve realiseringen av det vi holder på med, ler prosjektleder Morten Ask og smitter latteren over på forsamlingen. Konseptvalg er alvorlig, men ikke så alvorlig at det ikke kan spøkes med.

- Tunneler er dyre og farlige, minner regionleder av Norges Lastebileierforbund i Telemark, Buskerud og Vestfold, Olav Vefall, om før han understreker at Norge er feil konstruert: - Det er alt for mange fjell og alt for lange strekninger.

Lokalt, regionalt og nasjonalt

Alle har sine synspunkter, alle vil gjerne at akkurat deres stemmer blir hørt. Og det blir de. I det samme hurtigtogstempoet suser verkstedets deltagere igjennom det ene viktige spørsmålet etter det andre. Noen tenker lokalt på sin egen bygd, andre tenker på større regioner og atter andre tar med seg hele landet. Ingen grupper har mer enn seks deltagere, inkludert en sekretær fra Vegvesenet. Slik sikres at samtlige stemmer blir fanget opp. Etterpå starter jobben med å samle sammen og analysere den  enorme datamengden.

Vegen videre

Mens snøen smelter skal det utarbeides en rapport fra verkstedet, den jobben har prosessleder Tor Oddberg fra Citiplan.  Enda  et skritt i retning av det endelige arbeidet er gjort unna.

  - Øst-vest er mer enn  Bergen-Oslo, minner en langt fram i salen. En annen  henter fram flokkene med  ville rein, mens en tredje minner  om at det finnes et stort stykke Norge mellom Sognefjorden og Ålesund. Alle stemmene blir hørt, men  kun en vei skal velges. KVU-en  leveres den  1. september.

Katrine Riber Garen(17) er med i KVU-arbeidet som leder av ungdomsrådet i Eidfjord. Hun synes dette er viktig fordi det er ungdommen som skal leve i framtida
Katrine Riber Garen(17) er med i KVU-arbeidet som leder av ungdomsrådet i Eidfjord. Hun synes dette er viktig fordi det er ungdommen som skal leve i framtida Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke(r): Vestland, Viken