Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Høringsfristen er satt til 15. desember.

Konseptvalgutredningen finner du for nedlastning på denne nettsiden, det gjør du også med høringsbrevet som nå er sendt ut.  Større investeringer, som dem som vil kunne være aktuelle for denne strekningen, utløser krav om ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase. Dette kalles KS 1.  Dette innebærer at konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av eksterne konsulentfirma.

Dette arbeidet er allerede i gang.

Adresse for høringsuttalelser finnes i Høringsbrevet.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Viken