Vi legger stor vekt på involvering og en åpen prosess når vi arbeider med en konseptvalgutredning(KVU). Statens vegvesen har derfor opprettet en samarbeidsgruppe for KVU rv.7/rv.52. Gruppen består av en rekke representanter fra næringslivet, politikk og ulike organisasjoner.  

Referat fra møtene kan du laste ned fra denne siden.

Gå videre

Gol–Voss (KVU)