Mandag 13. september blir rv. 36 sør for Klevestrandkrysset lysregulert. Årsaken er bygging av den nye sykkelvegen med fortau.

I området sør for Klevestrandkrysset skal riksvegen flyttes med inntil to meter mot øst. Dette for å gjøre plass til den nye sykkelvegen som er under bygging. Anleggstekniske og HMS-forhold gjør at det ikke er mulig med tovegstrafikk samtidig som arbeidet pågår. Derfor setter Statens vegvesen opp lysregulering forbi arbeidsstedet.

- Lysreguleringen av rv. 36 Herøyavegen kan nok skape litt kø, men det er dessverre helt nødvendig for at vi skal få utført dette arbeidet. Hvis noen bilister velger alternative kjøreruter, ber vi de kjører forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, sier byggeleder Jon Krogstad Bøe i Statens vegvesen.

Lysreguleringen vil var i tre uker, fra mandag 13. september til fredag 1. oktober. I rushtrafikken vil det i tillegg være trafikkdirigenter.

Arbeidet ved Klevestrandkrysset er en del av den nye sykkelvegen med fortau mellom Skrapeklev og Klevstrand som Statens vegvesen bygger for Bypakke Grenland. Den nye sykkelvegen med fortau skal stå ferdig i desember 2021.

For mer informasjon, kontakt byggeleder Jon Krogstad Bøe i Statens vegvesen, mobil: 40 83 45 96.

Veistrekning der lysreguleringen vil stå. Foto.
Den midlertidige lysreguleringen vil stå ca. 150 meter sørover fra Klevstrandkrysset. Det innsnevrede feltet strekker seg ca. 150 meter på Herøyavegen. Foto: Bypakke Grenland
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark