Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anleggsarbeidet med den nye sykkelvegen med fortau langs rv. 36 mellom Skrapeklev og Klevstrand i Porsgrunn starter nå.

Ny sykkelveg med fortau langs rv. 36.

Sykkelvegen med fortau skal bygges mellom Klevestrandkrysset og ned til Sam Eydes gate, og den skal gi gående og syklende en trygg veg å ferdes på. Rv. 36 Herøyavegen er skoleveg for mange, samtidig som det er en trafikkert veg med mye tungtransport.

- Når den nye sykkelvegen med fortau står ferdig, vil den binde sammen de gode gang- og sykkelforbindelsene som allerede er på hver side av prosjektet, sier Jon Krogstad Bøe, som er byggeleder for prosjektet.

Samtidig som det skal bygges nytt sykkelveg med fortau, er entreprenøren i gang med å etablere overvannsgrøft mot Gunnekleivfjorden, og Porsgrunn kommune skal fornye sitt vann- og avløpssystem i samme trasé langs riksvegen. Direkte avkjørsler fra rv. 36 på strekningen fjernes for å skape større trafikksikkerhet.

Under byggeperioden vil gående og syklende bli ledet utenom arbeidsstedene, og den nye traseer for gående og syklende vil bli skiltet godt. Skolen vil også bli informert før omlegginger av skolevegen.

Det kan være noe arbeid som må utføres på natt, for eksempel omlegginger av trafikken, omlegginger av vann og avløpssystem. Dette vil bli varslet på forhånd. Prosjektet er planlagt å være ferdig i oktober neste år.

Du kan lese mer om arbeidet i vedlagt nyhetsbrev.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark