Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Karlsøy blir også en del av utredningen Statens vegvesen skal lage om framtidas innfartsårer til Tromsø.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lage en utredning om hvordan innfartsårene til Tromsø kan gi best mulig utvikling for regionen i framtida.

Inkluderer Karlsøy

Ruta nordfra sto ikke på den opprinnelige planen, men etter dialogmøtet i vinter med representanter for alle kommunene rundt Tromsø, bestemte Statens vegvesen seg for å inkludere innfartsvegene fra Karlsøy. Mulighetene for et helt nytt ferjesamband mellom Karlsøy og Skjervøy blir også en del av utredningen.

Årsaken til at Karlsøy-ruta ikke var med på den opprinnelige planen, var at denne innfartsvegen har lite berøring med det øvrige vegnettet.

– For å få et mest mulig helhetlig bilde av innfartsvegene i Tromsø-regionen, har vi likevel anbefalt å ta med hovedruta nordfra og inn til byen, og også se denne i sammenheng med alternative ruter fra Skjervøy, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region

Fem ruter

Dermed blir det fem hovedruter som skal utredes. De fire andre er E8-ruta fra Nordkjosbortn inn til Tromsø, Lyngen/Ullsfjordruta fra Kåfjord via Olderdalen til E8 i Ramfjorden og videre inn til Tromsø, Malangsruta fra Buktamoen via ulike fylkesveger til Kvaløya og Senja-ruta via Finnsnes over Senja og Kvaløya til Tromsø. I tillegg til vegnettet, blir hurtigbåtrutene fra Finnsnes og Skjervøy en del av utredningen.

Til høsten skal Statens vegvesen arrangere idéverksted for næringsliv og representanter for andre viktige vegbrukere. Dette er en del av kartleggingen av viktige transportbehov, som blir en sentral del av utredningen.    

Framdrift

Statens vegvesen har utarbeidet et eget utfordringsnotat, der det gjøres nærmere rede for temaene i utredningen. Deretter skal Samferdselsdepartementet fastsette et endelig mandat for utredningen, som planlegges ferdig innen utgangen av 2019.

Selve byområdet i Tromsø er ikke en del av utredningen. Disse er en del av Tenk Tromsø-prosjektet. Utredningen berører heller ikke de vedtatte planene for E8 gjennom Ramfjorden.

Statens vegvesen skal utrede fem hovedinnfartsårer til Tromsø.
Totalt fem hovedinnfartsårer mot Tromsø skal utredes. Foto: Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark