Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Hvorfor reiser folk med ferje og hurtigbåt og hvor skal de egentlig? Det vil Statens vegvesen og Troms fylkeskommune finne ut i passasjerundersøkelsen som gjennomføres på hurtigbåter og ferjer i Tromsø-området.

Undersøkelsen er en del av arbeidet med framtidas innfartsveger til Tromsø, og hensikten er å få vite mer om hvilke behov de reisende har. For selv om det finns masse statistikk både om kjøretøy og passasjerer, vet ikke de som planlegger framtidas transport så mye om de som reiser. Velger folk båt fordi det er raskt eller komfortabelt? Reiser de til jobb, skole eller sykehus, eller er det ren fritidsreise? Og hvor fornøyde er folk med rutetilbudet og opplevelsen om bord?

– Vi har blant annet gjennomført lignende undersøkelser i Lofoten og Vesterålen tidligere, og de har gitt oss nyttig kunnskap om reisevaner og behov, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Spørreskjema

Ferjesambandene som er med er Olderdalen-Lyngseidet, Svensby-Breivikeidet og Botnhamn-Brensholmen. I tillegg er det passasjerundersøkelser på hurtigbåten mellom Skjervøy og Tromsø og på sambandet Harstad-Finnsnes-Tromsø. Undersøkelsen foregår ved at passasjerer får utdelt spørreskjema som skal fylles ut. Det er studenter som gjennomfører undersøkelsene, og som også skaffer seg selv nyttig arbeidspraksis ved å analysere dataene og utarbeide rapporter.

– Jeg håper alle reisende vil bidra med informasjon, slik at vi får et best mulig grunnlag når vi skal vurdere framtidas vegnett og transporttilbud.

Innfartsveger 

I tillegg til undersøkelsene som gjennomføres nå i sommer, skal det gjøres tilsvarende undersøkelser til høsten, for å kartlegge forskjeller i reisevaner mellom sommeren og resten av året.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet lage en utredning om framtidas innfartsårer til Tromsø. Utredningen omfatter både veger og båttilbud i hele området med vesentlige reisestrømmer eller pendling til og fra Tromsø, og skal munne ut i anbefalinger av hvilke tiltak som bør gjennomføres.  

 

     

Stine Arntzen Lyngedahl er en av studentene som gjennomfører spørreundersøkelsen blant ferjepassasjerer i Troms. Foto: Nils Petter Rusånes
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark