Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen viser åtte mulige løsninger for innkorting av vegstrekningene inn mot Tromsø. Kostnadene for disse åtte investeringene, er anslått til mellom 60 og 70 milliarder kroner. I tillegg vil det være store kostnader med å ruste opp dagens vegnett, blant annet når det gjelder bæreevnen på fylkesvegene.

Løsningene som er skissert, er en del av arbeidet med framtidas innfartsveger til Tromsø, som Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede. Utredningen omfatter de viktigste riks- og fylkesvegene samt hurtigbåt- og ferjeruter mellom Senja, Malangen, Lyngen/Ullsfjord, Karlsøy og Skjervøy, og har et tidsperspektiv på 30 til 40 år.

På et møte i dag med samferdselsråd Ivar Prestbakmo i Troms fylkeskommune og ordførerne i de berørte kommunene, presenterer Statens vegvesen skisser til fire ulike konsepter for utvikling av vegene i området. Ett alternativ er å beholde strekningene omtrent som i dag, mens et annet alternativ er å konsentrere seg om mindre utbedringer av flaskehalser og partier som er utsatt for skred eller annen naturfare.

Det tredje alternativet innebærer en generell standardheving, mens regionforstørring er det mest omfattende konseptet, og innebærer en vesentlig innkorting av reisetida på flere av vegene til og fra Tromsø. Statens vegvesen har sett på åtte ulike løsninger i det aktuelle området:

  • Ytre Senja – Brensholmen – fylkesveg 862 på Kvaløya. Standardheving i dagens trasé via dagens ferjeleie på Botnhamn eller via Skårlineset – Sandvik og fylkesveg 54 og 862 på Kvaløya. Kan redusere reisetida fra to og en halv til en og en halv time. 
  • Finnsnes – Tennskjær – Tromsø: Lang fjordkryssing av Malangen undersjøisk tunnel Malangen og kryssing Tisnes – Strandveien i Tromsø. Kan redusere reisetida fra dagens 2 timer og 15 minutter via Nordkjosbotn til under en time.
  • Finnsnes/Bardufoss – fylkesveg 854 Målselvfjorden – Ryaforbindelsen – Tromsø: Undersjøisk tunnel Malangen og veg over Malangshalvøya.
  • Finnsnes/Bardufoss – Mikkelvik – Balsfjorden (fv. 294) – Ramfjordnes – Tromsø: Bru over Nordfjorden, undersjøisk tunnel Balsfjorden og bru over Ramfjorden.
  • Finnsnes/Bardufoss/Storsteinnes – fv. 859 Balsfjorden – Kantornes – Tromsø: Undersjøisk tunnel Balsfjorden og E8 med ny E8 Ramfjorden og Tindtunnel til Tromsø.
  • Nordkjosbotn – Tromsø: Dagens E8 med ny trasé Ramfjorden og Tindtunnel.
  • Lyngseidet – Tromsø: Lyngseidet – Tjørnberg, Ullsfjordforbindelsen, ny veg til Breivikeidet bru, opprusting til Fagernes og E8 med Tindtunnel til Tromsø. Redusert reisetid fra dagens 1 time og 46 minutter til 55 minutter. Fra 13/4 til under 1 time
  • Hansnes – Tromsø (fv. 863): Utbedringer i dagens trasé kan gi redusert reisetid fra 51 til 39 minutter. 

– Det vil selvsagt ikke være aktuelt å realisere så mange store prosjekter. Poenget i denne fasen av utredningen er å vise hva som er fysisk mulig og anslå kostnader for ulike løsninger, og så vil vi i neste omgang komme tilbake med våre anbefalinger av hvilke løsninger som samfunnet vil ha best nytte av, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes.

– Nå skal Statens vegvesen arbeide videre de konkrete konseptene, både når det gjelder kostnader og samfunnsøkonomiske beregninger. Våre anbefalinger kommer til høsten, når utredningen er ferdig. 

  

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark