Økt trafikksikkerhet og bedre kontroll med tungbiltransporten er målet når Statens vegvesen starter planleggingen av en ny kontrollstasjon rett sør for Kirkenes.

- Kontroll av lette og tunge kjøretøy er viktig både med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og for å legge til rette for likest mulig konkurransevilkår i transportnæringen, sier Oddbjørg Mikkelsen. Hun er avdelingsdirektør i vegavdeling Finnmark i Statens vegvesen.

For å øke mulighetene til å følge opp de oppgavene Vegvesenet er satt til å utføre, ønsker etaten nå å bygge en ny og moderne kontrollstasjon på Hesseng.

Økt kontroll


E6 og E105 forbi Hesseng er en viktig ferdselsåre for trafikk til og fra Russland, og kontrollstasjonen vil også ligge strategisk til i forhold til kontroll av tungtransport langs E6 til/fra Kirkenes.


- Vi ønsker å plassere kontrollstasjonen i krysset der E105 kobles på E6. Der ligger det rett plassert med tanke på tungbiltrafikken. Samtidig ligger kontrollstasjonen da kun 6 km unna Kirkenes sentrum og det betyr at vi kan tilby enda bedre service til innbyggerne i området, sier Mikkelsen. 

Økt kontrollaktivitet med ny kontrollstasjon

Statens vegvesen har de siste årene gjennomført en betydelig styrking av kontrollkapasiteten rettet mot kontroll av tunge kjøretøy i nord og behovet for større og mer moderne fasiliteter er grunnen til at det nå planlegges enda en ny kontrollstasjon. I april åpnet Vegvesenet en helt ny kontrollstasjon langs E6 like sør for Alta, og den nye stasjonen på Hesseng vil bli relativt lik denne når den står ferdig.


- Med en slik kontrollstasjon vil våre kontrollører ha enda bedre mulighet til å øke kontrollomfanget og gjennomføre en målrettet og selektiv utvelgelse av de kjøretøyene som bør kontrolleres, forklarer Jørn Simonsen, leder av Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region nord.

Kontrollstasjonen vil også bli brukt til utekontroll av lette kjøretøy og det vil gjennomføres stikkprøver og etterprøving av gjennomførte periodiske kontroller (EU-kontroll).

Stasjonen vil ha alt teknisk kontrollutstyr slik at det kan gjennomføres alle type kontroller, som for eksempel kontroll av bremser på tunge kjøretøy.


Godkjenningskontroller


Hesseng kontrollstasjon vil også være stedet der befolkningen i Øst-Finnmark og Kirkenesområdet må dra for å få utført godkjenningskontroller av kjøretøy som ikke er typegodkjent. Likeså vil det ved den planlagte kontrollstasjonen også bli utført kontroller av for eksempel varebiler som ønskes omregistrert til personbiler. Kjøretøy som har vært innblandet i trafikkulykker vil også bli kontrollert i den nye kontrollstasjonen på Hesseng.

Planleggingen starter nå


For å starte byggingen må det først utarbeides en godkjent reguleringsplan, og området er i dag regulert til LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsområder).

- Planprosessen starter nå, og i første omgang må alle som ønsker å komme med innspill til planoppstarten gjøre dette innen 16. november, sier Oddbjørg Mikkelsen.


Informasjonsmøte 14. november

Mandag 14. november kl.17.00, inviterer vi alle som er interessert til et informasjonsmøte på Thon Hotell i Kirkenes. Der vil vi presentere planene så langt, svare på spørsmål og ta imot innspill.

 

Dette er stasjonen som er bygget på Kvenvikmoen utenfor Alta, og stasjonen som planlegges utenfor Kirkenes skal bygges etter samme prinsipp.
Dette er stasjonen som er bygget på Kvenvikmoen utenfor Alta, og stasjonen som planlegges utenfor Kirkenes skal bygges etter samme prinsipp. Foto: Johan Anders Bongo, Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark