Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

En hovedutfordring i Ålesund sentrum er å ta vare på den unike arkitektoniske verdien av Jugendbyen. Samtidig må ingen gjøre byen til et museum, men framelske et pulserende sentrum, der folk bor, arbeider, handler og hygger seg, både i de verneverdige bykvartalene, og i fortettings- og transformasjonsområder inne i og omkring sentrumskjernen.

Førstepremievinner av idekonkurransen for Sørsiden, «Sundbyen», foreslår bl.a. en utvidet kulturhavn omkring det søndre utløpet av Brosundet og flerfunksjonelle bykvartaler omkring en ny rådhushavn på innsiden av den nye cruisepiren som nå bygges. På nordsiden av byen planlegges nye kontorkvartaler på Skansekaia, der Hurtigruta fortsatt skal anløpe. Nordøst i sentrum, ved Utstillingsplassen, planlegges et stort badeland.

På sørsida av bysentrum forutsetter også arealplanen en gjennomgående sjøpromenade langs kaiene. Første del av denne er realisert i «Waterfront»-kvartalet vest for Prestebrygga,

Transportløsningene er selvsagt en uhyre viktig del av en slik strategi. Juryen for idekonkurransen anbefaler at en i påvente av en Brosundtunnel i første etappe bygger en ny bro over Brosundet for å avlaste Hellebroa. «Sundbyen» har også en elegant løsning med planskilt kryssing under Hellebroa for cruiseturister og andre, som i dag bidrar til rushtidskøer.

Bussterminalen på sørsida er både utdatert og altfor arealkrevende. Løsninger med gateterminal knyttet til mer sentrale sentrumskvartaler eller plasser vil være aktuelt. «Sundbyen» foreslår å bruke deler av lokket sør for St.Olavs plass. Dette er en interessant og meget sentral plassering, avhengig av valg av hovedkollektivtraséer gjennom byen, men er ikke endelig avklart.

Aksla parkering har utarbeidet forslag til parkeringsanlegg i fjell for 1000 biler under byparken. Dette gir større muligheter for en gatebruksplan der kollektiv, sykkel og gående gis bedre plass til erstatning for gateparkering. På sikt skal anlegget kunne kobles direkte til en Brosundtunnel, men i 1. omgang blir det lokale adkomster fra bygatene.

Brosundtunnel og Steinvågsundtunnel ligger inne som langsiktige løsninger i arealplanen, bl.a. for å unngå at en 4 felts veg baner seg veg helt inn til Rådhusplassen og bryter målestokken i bystrukturen. En ser også på løsninger der Brosundtunnelen forlenges til Nørevika og sees i sammenheng med det regulerte miljølokket i Volsdalen. Det kan kanskje også være et alternativ til Steinvågsundtunnel å legge en ny veg fra Skutvikskaret på nordsiden av Aspøya, opp til en utvidet eller ny Steinvågbru. 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal