Reguleringplaner for Metrobuss prosjekter i Miljøpakken

Prosjektet MetroBuss skal bidra til at målsetningen om nullvekst i biltrafikken i Trondheim skal kunne gjennomføres i henhold til Bymiljøavtalen signert desember 2016. Med dette menes at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling og gåing. Konsept MetroBussen skal sammen med satsing på annen kollektivtrafikk, sykling og gåing bidra til å nå målet om nullvekst.

Tiltakene i MetroBuss portefølje skal bidra til å sikre god fremkommelighet for buss og passasjerer.

Det skal utarbeides reguleringsplaner og gjennomføres medvirkning som sikrer at infrastruktur ved stasjoner, strekninger og knute- og omstigningspunkter skal være på plass innen august 2019.

Reguleringsplaner til:

 1. Kolstadvegen, Bjørndalsbrua–Bjørndalstoppen (arbeid med reguleringsplaner ble stoppet opp)
 2. Kolstadvegen, Vestre Rosten–Ytre Ringvei (arbeid med reguleringsplaner ble stoppet opp)
 3. Dragvoll, Jonsvannsveien (arbeid med reguleringsplaner ble stoppet opp)
 4. Østre Rosten, John Aaes veg-Tonstad (Reguleringsplan ble vedtatt 6. september 2018)
 5. Ringvålvegen (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018)
 6. Munkvoll gård (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018)
 7. Heimdal knutepunkt (Reguleringsplan ble vedtatt 21. juni 2018)
 8. Tonstad omstigningspunkt (Reguleringsplan ble vedtatt, 6. september 2018)
 9. Gildheim (Reguleringsplan ble vedtatt, 6. september 2018)
 10. Johan Falkbergetsveg (arbeid med reguleringsplaner ble stoppet opp)
 11. Heimdalsvegen–Ringvålvegen, kryssutvidelse (Reguleringsplan ble vedtatt, 23. mai 2019)

For mer informasjon om prosjektet vises det til "Metrobuss: Slik blir busstilbudet i 2019" på sidene til miljopakken.no.

I tillegg kan du lese om gateprosjekt som skal utføres i forbindelse med Metrobuss, deriblant Elgseter gate, her.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune

Stasjoner, strekninger og knute- og omstigningspunkter © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Terje Fiksdal

Prosjektleder
Telefon:
995 23 966
E-post:

Sist oppdatert: