Reguleringsplan for Heimdalsvegen–Ringvålvegen kryssutvidelse til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Heimdalsvegen–Ringvålvegen kryssutvidelse til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av venstresvingefelt i Heimdalsvegen og bedre fremkommelighet.

Revidert trafikkrapport for Heimdal sentrum

— Som en del av planprosessen med reguleringsplan for kryssutvidelse Heimdalsvegen–Ringvålvegen, har Rambøll revidert trafikkrapport for Heimdal sentrum.

Ny veggeometri, utvidelse av Tonstadrundkjøringa

— Tonstadrundkjøringa som betjener vegene Østre Rosten, Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakken foreslås med ny veggeometri. Metrobussprosjektet foreslår utvidelse av Tonstadrundkjøringa fra dagens diameter 30 meter til ny dimensjonering med diameter 45 meter.

Tonstad omstigningspunkt

— Ved Tonstad omstigningspunkt planlegges et kompakt publikumsområde der en stasjon skal betjene metrobuss og en annen stasjon skal betjene lokalbuss. Sykkelhotell vil ligge i direkte tilknytning til stasjonene.

Reguleringsplan for strekningstiltak i Østre Rosten til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til reguleringsplan for strekningstiltak i Østre Rosten mellom John Aaes veg og Tonstadrundkjøringen. Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.

Reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt. Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.

Reguleringsplan for Gildheim stasjon til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Gildheim stasjon til offentlig ettersyn. Gildheim stasjon gnr/bnr 12/282 m.fl., Metrobuss i Trondheim