Varsel om planstart strekningstiltak i Kolstadvegen

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for strekningstiltak i Kolstadvegen for MetroBuss i Trondheim kommune, gnr./bnr. 187/70. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken.

Reguleringsplan for Heimdal knutepunkt til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til reguleringsplan for Heimdal knutepunkt. Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Heimdal knutepunkt til offentlig ettersyn.

Varsel om planstart Johan Falkbergets stasjon

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Johan Falkbergets stasjon for metrobuss med krysset Byåsveien–Rognesvingen og Vidarheimsvegen. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Rambøll Norge AS.

Varsel om planstart MetroBuss-stasjon Gildheim

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for MetroBuss-stasjon Gildheim i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Sweco Norge AS.

Varsel om planstart MetroBuss-stasjoner Dragvoll, Jonsvannsveien

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for MetroBuss-stasjoner iJonsvannsveien ved Dragvoll i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Sweco Norge AS.

Varsel om planstart strekningstiltak i Østre Rosten

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for strekningstiltak i Østre Rosten for MetroBuss i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Rambøll Norge AS.

Varsel om planstart Tonstad omstigningspunkt

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Tonstad omstigningspunkt for MetroBuss i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Rambøll Norge AS.

Varsel om planstart Heimdal omstigningspunkt

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Heimdal omstigningspunkt for MetroBuss i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Rambøll Norge AS.