Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Gildheim stasjon til offentlig ettersyn. Gildheim stasjon gnr/bnr 12/282 m.fl., Metrobuss i Trondheim

Gildheim stasjon © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tiltaket er en del av MetroBuss og formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av bussholdeplass ved Gildheim til MetroBusstandard. Det innebærer å flytte eksisterende busslomme ca. 70 meter vestover og anlegge 40 meter lang plattform. Sykkelveg legges i bakkant av plattformen for å hindre konflikt mellom syklende og ventende kollektivpassasjerer. Plattformområdet vil også fungere som fortau. Den eksisterende busslommen omgjøres til sykkelveg med fortau.

Planforslaget er tilgjengelig på:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (resepsjonen)

Merknader

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 14. mai 2018 til:

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller
  • til

 

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte planprosjektlederen Torstein Ryeng tlf. 48 19 80 56, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag