Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Som en del av planprosessen med reguleringsplan for kryssutvidelse Heimdalsvegen–Ringvålvegen, har Rambøll revidert trafikkrapport for Heimdal sentrum.

Formålet med rapporten

  • å dokumentere fremkommelighet for MetroBuss i Heimdal sentrum, Søbstadvegen og gjennom krysset med Ringvålvegen.
  • å gjennomgå revidert reguleringsplan for Heimdal knutepunkt mhp trafikale funksjoner og trafikksikkerhet. Planen er revidert i januar 2018.

Reguleringsplanen for Heimdalsvegen–Ringvålvegen forventes å bli sendt på høring i starten av juli 2018.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag