Statens vegvesen som tiltakshaver:

Trondheim kommune som tiltakshaver:

  • Sivert Thonstads vei (reguleringsplan til høring, frist var 19. mai 2018)
  • Arnt Smistads veg (reguleringsplan til høring, frist var 5. mai 2018)
  • Anders Søyseths veg (reguleringsplan til høring, frist var 7. april 2018)
  • Lund endeholdeplass (reguleringsplan til høring, frist var 24. mars 2018) 
  • Casper Lundes veg (reguleringsplan til høring, frist var 17. mars 2018)
  • Falkenborgveien (reguleringsplan til høring, frist var 10. mars 2018)
  • Midteggen (reguleringsplan til høring, frist var 10. mars 2018)