Miljøpakken er et samarbeid mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal.

Statens vegvesen bygger ny bru på Sluppen, Nydalsbrua: https://miljopakken.no/prosjekter/sluppen-bru.

Full oversikt byggeprosjekter og alt annet som skjer i Miljøpakken finner du på miljopakken.no.

Mellom 2010 og 2029 investerer vi ca. 25 milliarder kroner i bedre veier, billigere og raskere buss, og flere gangveier og sykkelveier. Vi reduserer støy, bedrer trafikksikkeheten og bidrar til triveligere bymiljø.

Logo Miljøpakken.
Logoen til Miljøpakken. Foto: Miljøpakken

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag

Miljøpakken i Trondheim. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Almar Aronsen

Prosjektleder Nydalsbrua (ny bru på Sluppen)
E-post:
Sist oppdatert: