Illustrasjoner, 3D-animasjoner og bilder fra prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen.

3D-animasjon E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2

Illustrasjonsfilmen viser den planlagte strekningen E134 Oslofjordforbindelsen. Video: Vianova.

Bilder for viderebruk

Bråtan bru mot Frogntunnelen (JPEG, 0,4 MB)

Bråtan bru mot Vassum (JPEG, 0,4 MB)

Forenklet tverrprofil av Oslofjordtunnelen med data (JPEG, 0,7 MB)

Innfartsparkering ved Frogn vgs. (JPEG, 0,6 MB)

Måna fra vest (JPEG, 0,5 MB)

Måna med kontrollplass (JPEG, 0,5 MB)

Portal Verpen (JPEG, 0,5 MB)

Vassum mot E6 (JPEG, 0,6 MB)

Verpen med nytt toplanskryss (JPEG, 0,6 MB)

3D animation Oslo Fjord connection (English version)

Construction stage 2 of the Oslo Fjord connection consists of adding a second barrel to the Oslo Fjord tunnel, running parallel to the existing barrel.

In addition, the road between the mouth of the tunnel at Måna and the E6 at Vassum will be extended to four lanes. The Vassum tunnel and the Frogn tunnel will be extended with a second barrel each, parallel to the existing barrels.

Construction stage 2 of the Oslo Fjord connection consists of adding a second barrel to the Oslo Fjord tunnel, running parallel to the existing barrel. In addition, the road between the mouth of the tunnel at Måna and the E6 at Vassum will be extended to four lanes. The Vassum tunnel and the Frogn tunnel will be extended with a second barrel each, parallel to the existing barrels. Video: Vianova.