Nytt 2-planskryss på Måna og Verpen

  • Eksisterende rundkjøring vil bli erstattet med 2-planskryss

Nytt kryss for avkjøring til Nesodden

  • Nytt krysningspunkt i henhold til vedtatt kommunedelplan for rv. 156 Vinterbro-Tusse er tatt med i reguleringsplanen, som ble vedtatt i Frogn 9/2 2015, men det er foreløpig ingen planer om å bygge dette krysset.