Kun to stengninger per dag på maks 30 minutter utenom rushtiden.

Det er målet E134 Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 nå jobber for å få til når en skal i gang med å bygge ny tunnel om 1-2 år.

Gladnyheten ble nylig presentert på en samferdselskonferanse i Asker syd med en rekke sentrale personer og organisasjoner til stede.

Fra seks til to stengninger

-Vi har tidligere sagt at vi har vurdert å måtte stenge inntil 6 ganger om dagen, alternativt 4 timer hver dag. Vi har møtt forståelse for dette, men samtidig har vi forstått at dette blir svært belastende for brukerne av Oslofjordtunnelen, forteller prosjektleder for E134 Oslofjordtunnelen byggetrinn 2, Anne-Grethe Nordahl.

-Vi har derfor gått en runde til og kunne nå presentere en løsning der vi kun stenger 2 ganger per dag, og kun 30 minutter hver gang. Dette ble svært godt mottatt av de oppmøtte, forteller Nordahl. I tillegg til de nye stengeperiodene skal det også etableres en varslingsordning på SMS, tilsvarende Nabovarsling.no - E16 Bjørum- Skaret

Mange dialogmøter

Siden i fjor høst har Oslofjord-prosjektet gjennomført en rekke dialogmøter med organisasjoner, kommuner og interessenter som berøres av anleggsvirksomheten når byggingen av nytt tunnelløp starter om får år.

Asker Næringsforening, Frogn Næringsråd, Utrykningsetatene (politi, brannvesen, ambulanse), Kommuneoverlegene i Frogn og Asker, Norges Lastebileier-Forening, Frogn, Asker og Nesodden kommuner (adm.) og bransjen

Flere hensyn å ta

Fremkommelighet for trafikken, Nattesøvn for naboer, Entreprenørens arbeidstidsordninger, Arbeide nær trafikk, Kapasitet og trafikksikkerhet i omkjøringsveier, Trafikksikkerhet, Forutsigbarhet er viktig!

Sprenge nytt tunnelløp

Mer enn 1 million kubikkmeter med stein skal sprenges, Mer enn 2000 salver i tunnelen, Mer enn 300 salver «i dagen» , Vil pågå i mer enn 3 år, Prosedyre for å stenge tunnelen vil ta min. 30 minutter

Hensikten med prosjektet:

Å lage en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134. Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 % til 99 % etter åpning. Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene på strekningen etter åpning. Ingen ulykker med drepte og alvorlig skadde på E134 mellom Vassum og Verpen etter åpning. Nytt løp i Oslofjord-, Frogn- og Vassumtunnelen, Utvide fra 2 til 4 felt mellom Vassum og Måna, Nye to-planskryss på Måna og Verpen