Det er to reguleringsplaner for Oslofjordforbindelsen - én for Hurum kommune og én for Frogn kommune.

Reguleringsplan i Hurum kommune 

Reguleringsplan i Frogn kommune skriv inn plan-id i søkefeltet: 103-0200